Handel

Z Nimnaros

Handel

Nie ma regulacji i kupczyć może praktycznie każdy, ale w dzisiejszych czasach handel jest trudny, niebezpieczny i rzadki. Kupcy są witani z wielką radością, mają też o wiele mniej towarów niż kiedyś. Handel lądowy idzie zawsze z obstawą, natomiast bezpieczny handel morski również przygasł z powodu braku towarów na wymianę. W czasie Szmaragdowej Rewolucji rozgrabiono majątki kupców o stabilnej pozycji, a do tego wyprzedano większość kosztowności do Andurii w zamian za jedzenie. Dawni bogaci kupcy, którzy zdołali się podnieść, często handlują teraz przez pośredników, wynajmując do tego celu np. swoich szampierzy. Bezpośrednio zaś z towarami jadą głównie nowi, młodzi, wciąż jeszcze ubodzy ludzie - na tyle odważni lub zdesperowani, by wybierać się w długą podróż. Wielu z nich nie dociera do celu, ci, którym się udaje, są witani jak bohaterzy. Szkoda, że ludzie wciąż nie mają zbyt wiele na zapłatę za ich towary.

W trudnych czasach bardzo przydaje się opieka i wsparcie dużych zrzeszeń handlowych, które zajmują się całą logistyką i analizą rynku. Organizują karawany w duże konwoje, rozdzielają towar, kontrolują jego jakość i zapewniają całości ochronę, a w przypadku przedłużającego się braku zysków są w stanie zapewnić też sensowną pożyczkę. Choć nie działają tak sprawnie jak kiedyś, wspólnoty gospodarcze wciąż są kluczowymi graczami na Calivańskim rynku - a do tego to cwani bankierzy czy potencjalni inwestorzy, zdolni do wyłożenia pieniędzy na przedsięwzięcia, których samemu nie dałoby się zrealizować. Jeśli jednak chce się dołączyć do gildii - trzeba spełniać jej wymagania, płaci się też wysokie składki.

Waluta

Waluta na świecie

Na świecie istnieje wiele różnych lokalnych walut i nie ma jedynej dominującej. Dolina Toledain wybija talary, ale każde większe miasto ma swoje mennice i swoje wizerunki na monetach. Znane i raczej wszędzie akceptowane są też dukaty Chiusów (1 dukat = ok. 2 talary), natomiast waluty południowe (torgaskie kurdy czy meharyjskie, trójkątne nitoki) to już raczej rzadka, nie wszędzie akceptowana egzotyka, co trzeba mieć na uwadze wybierając się w podróż. Znane są też waluty zastępcze w postaci bryłek złotej rudy (Vasaq), muszelek i pereł małbów (Belzhen), szlifowanych, zaklętych kamyków Czi (Eldrion) czy suszonych owoców kasztanowca ylfejskiego (Tinia), jednak mają one zasięg bardzo lokalny.

Waluta Nimnaros

w Nimnaros płaci się Nimnarami (talary nimnarejskie). Jeden Nimnar dzieli się na 100 miedziaków/groszy.

Orientacyjne ceny:

 • 0,05 = 1kg warzyw;
 • 0,10 = chleb;
 • 0,25 = nocleg
 • 0,30 = wino;
 • 1,00 = buty;
 • 0,50-3,00 = odzienie;
 • 2,50 = łuk;
 • 5,00 = miecz;
 • 12,00 = kolczuga;
 • 25,00 = koń;
 • 30,00 = 20x20m ziemi;
 • 100,00 = niewolnik;

Zarobki na tydzień:

 • Chłopa: 0,50 - 1,25.
 • Najemnika: 1,00 - 3,00.
 • Rzemieślnika: 2,00 - 4,00.
 • Arystokraty: 5,00 i więcej.

Systemy alternatywne

Krótko po Upadku do łask wrócił także handel wymienny i barter, a najcenniejszą walutą, której nie dało się odmówić wartości, stało się jedzenie. Dziś już jest lepiej i wrócił handel pieniądzem, choć wciąż ostały się echa dawnych zawirowań, na przykład dzielnicowy system specjalnej wymiany kwitów pracowniczych w porcie. Robotnikom do dziś wydaje się kartki, za które mogą iść do głównego magazynu i odebrać swoją porcję ryb.

Wewnętrzną walutą w dzielnicy Wysokiej były z kolei nakładane przez magów runtalary, zwane pogardliwie złotymi siniakami. Były to niewielkie, blaknące z czasem tatuaże, które można było nakładać tylko za pomocą specjalnej taumaszyny. Odciskano je ludziom za ich pracę i zasługi, a w zamian zyskiwali wstęp do chronionych miejsc i najlepiej zaopatrywanych, rządowych sklepów, w których nigdy nie brakło żywności.

System metryczny

 • Długość – Długości miar (głównie podczas zakupów na straganie) oblicza się za pomocą części ciała – łokcia (około pół metra), dłoni, palca.
 • Odległość – Określając odległość mówić będziemy o stopach, krokach, milach (około kilometra), dniach drogi (około 20 kilometrów), marszu (40 około kilometrów) czy podróży konnej (około 80 kilometrów).
 • Obszar – Zamiast „hektara” użyjemy „morgi”, z kolei 10 mórg to „łan”. Mniejsze obszary opisuje się zwykle przez porównanie lub podanie długości i szerokości.
 • Objętość – Garniec” to około litra, a jeżeli chodzi o większe jednostki objętości to wymienić należy korzec – 120 litrów i łaszt (używany na statkach) – 4000 litrów.
 • Masa – Zamiast kilograma mówić będziemy o „wadze” (tak nazywa się powszechny odważnik), ale kupcy dość rzadko przeliczają towary za pomocą jednostek masy.

Przymierza gospodarcze

Mapa handlowa ukazująca, gdzie działają punkty handlowe danych organizacji. Nie oznacza to jednak, że kupcy nie zapuszczają się czasem inaczej niż tu widać.
 • Unia Handlowa - stosunkowo nowy wynalazek Związku Nimnarejskiego, jego celem było przerwanie morskiego prymatu Federacji Task'shamt. Udało się, choć nie bez spięć dyplomatycznych. Obecnie w całkowitym regresie.
 • Wolny Handel Toledain - podstawowa sieć handlowa Toledów, której zasięg został jednak drastycznie ograniczony w wyniku Upadku i idących za nim konfliktów między federacjami. Za to brata się coraz mocniej z Torgasami.
 • Alians Kupiecki - Handel (często pośredni) prowadzony przez Eldriończyków. Dzięki szerokiemu zasięgowi kulturowemu uchodzi za źródło wielu cennych, rzadkich i egzotycznych dóbr, nie wyłączając narkotyków i różnych postaci sankry.
 • Federacja Task'shamt - Federacja w przeszłości odpowiadająca za jedyne kontakty handlowe z daleką Andurią. Obecnie traci na znaczeniu, również przez wykluczenie religijne.
 • Matta - Wewnętrzny handel mieszkańców Matty. Nic specjalnego.
 • Klany - Również bardzo wewnętrzny i mający kulturowe uprawomocnienie obieg dóbr wyłącznie pomiędzy Klanami.
 • Mała Spółka - ta niegdyś maleńka siatka handlowa założona została przez Chrzatów. Podczas Upadku pełniła rolę ostatniej deski ratunku, kiedy upadał handel Toledów. Obecnie nadal zyskuje na znaczeniu. W Małej Spółce można kupić bardzo dziwne rzeczy, bo Chrzaty mają tendencję do gromadzenia wszelakich gratów i trudności z określaniem ich przyszłej bądź potencjalnej wartości.
 • Złota Sieć - Dzieło narodowe Chiusów, wyróżniające się niezwykłą jakością usług, wysokimi cenami oraz zainteresowaniem w takich towarach jak relikty starożytności, mechamagizmy lub ich części, kryształy, porcelana, księgi, wyroby jubilerskie czy luksusowe. Mieli bardzo restrykcyjne prawo i kryteria przynależności, niestety w związku z Upadkiem zmuszeni zostali nieco obniżyć standardy.
 • Karawa - system towarowy ludu Mehari, jest jednocześnie kulturowym zapuszczaniem macek i budowaniem infrastruktury pod coraz dalszą działalność derwiszy równowagi.
 • Unia Torgaska - zrzesza kupców, którzy podzielają torgaskie wartości. Jej usługi mają promować kulturę Torgasów.
 • Gadiana - zespół kilku gadiańskich portów, które tylko czekają na statki handlowe, by wciskać im swoją ceramikę i filozofię. W zamian można im wręczyć praktycznie cokolwiek, zazwyczaj i tak tego nie używają, a handel ma dla nich znaczenie bardziej kulturowe niż utylitarne.