Sieć Sancraala

Z Nimnaros

Sieć Sancraala (w skrócie Sieć) jest konstruktem czysto umysłowym. To mentalna więź między wszystkimi zainfekowanymi Ideą Chaosu umysłami. Ci, którzy zostali zakażeni, niejako uwspólniają swoje wspomnienia, tworząc wielką, surrealistyczną Sieć ludzkich i nieludzkich, świadomych i podświadomych doświadczeń.

Powstanie Sieci

Sancraal, w momencie uwolnienia, od razu dokonał dezintegracji swojej osoby, stając się niematerialną wielością. Nieuchwytną Ideą, zaklętą w setkach tzw. "Iskier Chaosu". Są one emiterami, głównymi nićmi Sieci, uzupełnianymi o setki pomniejszych nici, czyli wspomnień schwytanych w nią istot.

Konsekwencje

Idea Chaosu wniknęła w Calivan niczym woda w gąbkę, zakorzeniając się głęboko w fundamentach świata, co oczywiście miało swoje konsekwencje:

  • Astralne zachwianie - zaburzenia w strukturze świata nie zostały jeszcze do końca zbadane. Jasnym jest natomiast, że fluktuacje te oddziałują na eter, przez co proces czarowania i rzucania zaklęć uległ znacznemu utrudnieniu.
  • Chaja - Świat chaosu. Surrealistyczny, oniryczny inny wymiar - można go opisać jako doświadczalną zmysłami wizualizację Sieci, do której mogą przenikać i ją obserwować skażone umysły (dukkhy).
  • Sankra - pseudosubstancja budująca Chaję, ale mogąca z niej przenikać do rzeczywistego świata jako na wpół realna, a na wpół halucynacyjna manifestacja skażenia. Kontakt z nią to główna przyczyna skażenia.
  • Dziwy - sankra przybiera czasem postać żywych istot (najczęściej owadów lub humanoidów). Te snujące się po świecie demony, które skażają ludzi i wtrącają ich umysły do Chaji, zwane są dziwami.

Właściwości mutagenne Sieci

To właśnie ten kolektyw świadomości sprawia, że mutacje mają miejsce. Sieć jest bazą danych dla przyszłych mutacji, a także przestrzenią eksperymentalną, w której dokonuje się mieszanie wspomnień. To z powodu Sieci osoby skażone ryzykują zmianami w psychice. Mogą z czasem doświadczać cudzych wspomnień, zapominać własne, mieszać fakty, doznawać wglądu w informacje niewiadomego pochodzenia itp. Zmianom może ulegać także ich osobowość oraz emocje.

Poziom integracji z Siecią

  1. Czyści nie mieli kontaktu z sankrą i nie mają kontaktu z Siecią. Jest ona poza ich zasięgiem i nie dotyka ich. Aby jednak skorzystać z możliwości, jakie oferuje Sieć, muszą przynajmniej na chwilę stać się Nieczystymi.
  2. Nieczyści (też: Dotknięci) - doświadczyli umiarkowanego kontaktu z sankrą i zostali zainfekowani. Mogą uzyskiwać wglądy w Sieć i korzystać z Chaji w pełnym wymiarze, tak jak Skażeni, z tymże kosztuje ich to dużo więcej mentalnego wysiłku, czują wrogość, są poddawani presji i muszą nieustannie walczyć z próbującą spenetrować ich umysł Siecią.
  3. Skażeni - sankra wniknęła w ich ciało i ustabilizowała się, tworząc nową homeostazę. Czują się w Sieci jak w domu. Ona ich akceptuje, oni akceptują ją, żyją z nią razem w symbiozie. Są tak związani, że mutacjom może podlegać nie tylko ich umysł, ale nawet i ciało.

Sieć, a kwestia pozagrobowa

Istnieje jeden, poważny problem w związku z funkcjonowaniem Sieci. Problem, o którym wiedzą mędrcy, ale zupełnie nie zastanawiają się nad nim malutcy. Chodzi o kradzież wspomnień w czasie śmierci. Jeśli osoba skażona umrze, Sieć zawłaszcza wszystkie jej wspomnienia i dorzuca je do wspólnej puli. Stają się one częścią mechanizmu Chaosu i działają dla Sancraala, dostarczając mu pomysłów na nowe mutacje, a mutantom wzorców zachowań. Śmierć każdej jednostki złączonej z Siecią to wzmacnianie Chaosu, a co więcej – nierozwiązywalny problem dla ducha osoby zmarłej. Normalnie byłby on porywany przez Morien i oczyszczany ze wspomnień w Ilium, a teraz nie ma już żadnych wspomnień do zaoferowania bogom w Raju. Utracił przepustkę do odrodzenia. Taka dusza nie ma możliwości opuścić ziemi, w związku z czym zostaje i przyjmuje postać pożeracza wspomnień – groźnego demona Chaosu. Bardzo trudno jest wyzwolić takie dusze (trzeba im zapewnić wspomnienia zastępcze) a im dłużej w Calivanie trwa patologiczna obecność Chaosu, tym więcej takich demonów będzie krążyć po świecie.

Dlatego wszelkie kapłaństwo jest z gruntu przeciwne jakiemukolwiek eksperymentowaniu z Siecią.